x
+90 368 260 08 00
Telefon Destek Hattı
Çalışma Saatleri 09:00 - 19:00
Pazar günleri telefon desteği bulunmamaktadır.

Elektrik Ürünleri Hakkında

- Elektrik devresi ve Elektronik devre elemanları -

Elektrik devresi : Direnç,kondansatör,iletim hatları,güç kaynağı gibi çeşitli devre elemanlarının bir araya gelerek oluşturduğu devrelere verilen isimdir.

Ampermetre: Bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alettir. Devreye seri bağlanır

Voltmetre: Devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araç. Voltmetre, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.

Multimetre: Akım,voltaj(gerilim) ve direnç değerlerini ölçmeyi sağlayan alete denir.

Üreteç: Elektrikli devrede kullanılan pil,akümülatör,batarya ,güç kaynağı gibi elektrik kaynaklarına denir.

Direnç: Direnç, elektrik akımının akışına direnç gösteren, bu esnada Ohm kanununa göre uçları arasında gerilim düşümüne sebep olan devre elemanıdır.

Anahtar: Devreden geçen akımın kesilmesini veya açılmasını sağlayan devre elemanıdır.

Batarya: Devreye birden fazla üreteç bağlanmasına batarya denir.

Bağlantı Kablosu: Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan, iletken madenlerden (Bakır, demir, gümüş, altın vb.) yapılan tele denir.

 

Fiber Kablo Hakkında

 

Fiberoptik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir optik fiberdir. Optik fiberler diğer iletişim malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek değerlerde yapılabilmesine olanak verdikleri için fiberoptik haberleşme sistemlerinde çok sıklıkla kullanılmaktadırlar. Metal kablolar yerine fiber kabloların kullanılmasının nedeni, daha az kayba neden olmaları ve elektromanyetik etkileşimden etkilenmemeleridir. Optik fiberler aynı zamanda birçok sensör (alıcı) ve benzeri uygulamaların yapımında oldukça sık olarak kullanılmaktadırlar.
Işık, iç yansımalar aracılığıyla Optik fiberin merkezinde tutulmaktadır. Bu sayede fiber bir dalga kılavuzu gibi hareket etmektedir. Çoklu yayınma hatlarını ya da çapraz modları destekleyen fiberlere çok modlu fiberler (İngilize, multimode fibers- MMF) denilir. Sadece tek bir modu destekleyen fiberlere ise tek modlu fiberler (İngilizce, singlemode fibers - SMF) denilmektedir. Çok modlu fiberler genellikle geniş çaplı bir merkeze sahiptir ve daha çok gücün iletilmesinin gerekli olduğu kısa mesafeli iletişim hatlarında kullanılırlar. Tek modlu fiberler ise 200 metrenin üzerindeki iletişim hatlarında kullanılmaktadırlar.
Fiberoptik kabloları birbirine eklemek elektrik tellerini ya da kablolarını eklemekten çok daha karmaşık bir işlemdir. Fiberlerin birleştirilecek uçları dikkatlice yarılmalı ve mekanik olarak ya da elektrik arkı ile eritilerek birleştirilmelidir. Ayrıca daha sonra ayrılabilcek şekilde tasarlanmış özel konnektörler de mevcuttur.
 
Gece Görüşlü Kameralar Hakkında
 
 
 
Infra Red yani kızıl ötesi ışınlar kullanarak, karanlık ortamlarda görüntü elde etmeye yarayan güvenlik kameralarına gece görüş kameralar denir.
 
IR Kameralar Karanlıkta Nasıl Görüntü Sağlar?
 
Tabi ki bir cismin görünebilmesi için en önemli ihtiyaç ışıktır. Gece görüş kameralar da ışık olmadan cismi görüntüleyemez. IR kameralar en önemli ihtiyaç olan ışığı üzerinde bulunan ledler sayesinde karşılar. Üzerindeki sensörler sayesinde ışığın belli bir seviyenin altına indiği ortamlarda, IR ledler devreye girer. Karanlık ortamda cisimlerin üzerine kızılötesi ışınlar gönderir. Cisimlerden yansıyan ışınlar kamera tarafından görüntüye çevrilir ve monitöre aktarılır. IR kameralarda kaliteli görüntü elde etmek için lensi doğru seçmek gerekir. Görüntülenecek bir alan veya cisim, uzakta veya yakında olabilir. Bu nedenle, IR kamera satın almadan önce nerede kullanılacağı belirlenmiş olmalıdır.
IR Kameralarda siyah beyaz ve renkli görüntü elde edilebilir. Ancak renkli kameralarda sadece gündüz renkli görüntü elde edilebilir. Gece olunca renkli kameralar da siyah beyaz görüntü verir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus gece görüş kameralar, IR ledlerini yakmak için ayrıca enerji gereksinimi duyar. Bu nedenle IR özelliği olmayan bir güvenlik kamerasından iki kat daha fazla enerji harcar. Bu nedenle sistemin adaptör seçimi, IR kameraların fazladan enerji ihtiyacı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
 
Genel olarak IR kameralarda ışıksız bir ortamda kaliteli görüntü elde etmek;
Cisimden yansıyan ışınları algılayan resim algılayıcı hassasiyetine,
Işığın belli bir seviyenin altına düştüğünde, sensör tarafından yakılan kızılötesi ledlerin lamba gücüne ve yansıyan ışığın miktarına,
Görüntülenecek cismin uzaklığına göre lensin seçimine,
Gönderilen ışığı yansıtacak olan cismin özelliğine bağlıdır.
 
Dördüncü maddeyi açıklamak gerekirse, gönderilen ışığı yansıtan cisimlere örnek olarak toprağı verelim. Toprak, gönderilen ışığı yansıtmaz aksine emer. Metal cisimler ve beton cismi çok iyi derecede yansıtır. Kameraya gelen görüntü çok kalitelidir. İnsan ve hayvanlar ise ışığı orta seviyede yansıtır. Görüntü çok kaliteli olmaz ama rahatlıkla seçilebilir.
 
IR Kameralar Neden Tercih Edilir? Avantajları Nelerdir?
 
Öncelikle diğer kameralardan farklı olarak kamera ayağı, kamera muhafazası ve CCTV kamera lensi gerektirmez. Bu açıdan ekonomik olduğu söylenebilir. İç ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Genelde hırsızlık olayları gece meydana gelmektedir. Korunmak istenen ortamda IR özelliği olmayan bir güvenlik kamerası varsa sadece gündüzleri çalışır. Geceleri hiçbir avantaj sağlamaz. Bu nedenle genelde IR kameralar tercih edilir.
 
KVM Switch Hakkında
 
KVM Switch (KVM kısaltması Klavye, Video, Mouse kelimelerini temsil etmektedir) birden fazla bilgisayarın erişiminin tek bir klavye, video monitör ve mouse vasıtası ile gerçekleştirilmesini sağlayan bir donanım cihazıdır. Günümüz teknolojisinde 2 Portlu modellerle başlayarak tek bir kutuda 64 bilgisayarın erişimine kadar olanak sağlayan KVM Switch modelleri mevcuttur. Bu sayı genişleme özellikli KVM Switch modellerinin uyumlu bağlantı yapısı ile birbirine bağlanarak çok daha yüksek rakamlara ulaşabilmektedir.
 
LCD Ekran Hakkında
 
Sıvı kristal ekran (İngilizce: Liquid Crystal Display), elektrikle kutuplanan (İngilizce: Polarization) sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanan bir görüntü teknolojisidir. Sıvı kristal ekranlar, düşük enerji tüketimleri ile eskiden kullanılan vakumlu fluoresan ekranların yerini almıştır.
Başlangıçta tek renkli ve çok düşük çözünürlüklü olan sıvı kristal ekranlar; hesap makineleri, saatler, cep telefonları vb. basit görüntüleme işlerinde kullanılmıştır. Nokta matrisli (İngilizce: Dot matrix) yüksek çözünürlüklü ve renkli sürümlerinin ortaya çıkması bu ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Az yer kaplamaları, düşük enerji tüketimleri ve katot ışınlı tüplere göre yok denecek kadar az radyasyon yayımları nedeni ile bilgisayar ekranları ve TV cihazlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Eskiden tazeleme hızları yavaş olan bu ekranlar hızlı görüntü değişiminde gölgelenme (ghosting) sorunu yaşamaktaydı. Teknolojinin ilerlemesi ile 1 milisaniye civarına kadar inen piksel hızı, bu sorunu ortadan kaldırmıştır.

 

Analog Hakkında

 
Devamlı değişken bir akış halinde bulunan verilere analog adı verilir. Bilgisayarlar doğrudan analog veriyi işleyemezler, gelen analog verileri dijitale çeviren arabirimlerin kullanılması gerekir.
 
CPU Hakkında
 
Merkezi işlem birimi (MİB veya CPU) bir bilgisayarın en önemli parçasıdır. Çalıştırılmakta olan yazılımın içinde bulunan komutları işler. İşlemci terimi genelde MİB için kullanılır. Mikroişlemci ise tek bir yonga içine yerleştirilmiş bir MİB'dir. Genelde, günümüzde MİB'ler mikroişlemci şeklindedir.
Merkezi işlem birimi (MİB) [ing. Central Process Unit (CPU)], veya basitçe işlemci, dijital bilgisayarların veri işleyen ve yazılım komutlarını gerçekleştiren bölümüdür. İşlemciler, ana depolama ve giriş/çıkış işlemleri ile birlikte bilgisayarların en gerekli parçaları arasında yer alır. Mikroişlemciler ise tek bir yonga içine yerleştirilirmiş bir merkezi işlem birimidir. 1970'lerin ortasından itibaren gelişen mikroişlemciler ve bunların kullanımı, günümüzde MİB teriminin genel olarak mikroişlemciler yerine de kullanılması sonucunu doğurmuştur.
Merkezi işlem birimi aritmetik ve mantıksal işlem yapma yeteneğine sahiptir. Giriş ve çıkış birimleri arasında verilen yazılım ile uygun çalışmayı sağlar. MİB makine dili denilen düşük seviyeli kodlama sistemi ile çalışır; bu kodlama sistemi bilgisayarın algılayabileceği işlem kodlarından oluşur. Bir mikroişlemcinin algılayabileceği kodların tamamına o işlemcinin komut kümesi denir.
Merkezi işlem birimi aritmetik ve mantıksal işlemleri Aritmetik Mantık Birimi (AMB) aracılığıyla yapar. Bunun dışında virgüllü sayılarla daha rahat hesap yapabilmesi için bir Kayan Nokta işlem birimi (FPU) vardır. Mikroişlemcinin içerisinde bulunan küçük veri saklama alanlarına yazmaç denir.
İlk Merkezi İşlem Birim'leri (MİB) daha büyük,bazen türünün tek örneği bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmışlardı.Ancak, belirli bir uygulama için özel MİB tasarımının pahalı olması, bir veya birçok amaç için yapılan kitlesel olarak üretilmiş işlemcilerin gelişmesine yol açtı.Bu standartlaşma eğilimi ayrık transistörlü ana sistemler ve mini bilgisayarlar döneminde başladıve entegre devrelerin (ED) popülerleşmesiyle giderek hız kazandı.ED giderek daha karmaşık ve nanometre ile ölçülebilecek MİB'lerin tasarlanmasına ve üretilmesine olanak verdi.MİB'lerin küçülmesi ve standartlaşması, modern hayatta dijital cihazların varlığını ilk bilgisayar örneklerinin sınırlı uygulamalarının çok ötesinde arttırdı.Modern mikroişlemciler otomobillerden, cep telefonlarına ve oyuncaklara, her yerde görünmeye başladı
 
Switching Regülatör Hakkında
 
Günümüzde bir çok elektronik cihazın regülatör devresi incelendiğinde küçük bir ferit core üzerine sarılmış az bir spir ve çokaz bir yer kaplayan elektronik elemanlar görülecektir. Lineer regülatörlerin giriş gerilimini temin etmek için 220V şebeke geriliminin uygun bir transformatör ile sağlanması gerekmektedir. Oysa switching regulatörler şebeke gerilimini de kontrol edebileceği gibi uygun bir transformatörlede daha düşük seviyeli gerilimi kontrol edebilmektedir.
 
Eprom Hakkında
 
Erasable Programmable Read Only Memory veya kısaca EPROM (Türkçe: Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek), güç kaynağı kapatılsa bile üzerindeki veriyi saklayabilen bir çeşit bilgisayar hafıza yongasıdır. Diğer bir deyişle bu veriler kalıcıdır. Bu, normalde elektronik devrelerde kullanılandan daha yüksek voltaj sağlayan bir elektronik cihaz tarafından her biri ayrı ayrı programlanmış olan bir kayan geçit transistörleri “floating gate transistors” dizilimidir. Bir kere programlandıktan sonra EPROM, sadece kuvvetli mor ötesi ışığa maruz kaldığında silinebilir. Söz konusu mor ötesi ışık (en uygun silme süresi elde edilmesi için) genellikle 235nm dalga boyuna sahiptir ve UV ışığın UVC erimindedir. EPROM’lar paketlemelerinin tepesinde bulunan saydam kuartz pencereleri ile kolayca ayırt edilebilir. Bu saydam pencereden silikon çip görülebilir, pencere aynı zamanda silme işlemi sırasında UV ışığın içeri girmesini sağlar.
Kuartz pencerenin yapılması nispeten pahalı bir işlem olduğundan, bir kere programlanabilir (OTP - one-time programmable) yongalar üretilmiştir; aradaki tek fark EPROM’un şeffaf olmayan bir paketleme içerisine konulmuş olmasıdır, böylece programlandıktan sonra silinmesine imkân yoktur. Hem EPROM’ların hem de EPROM tabanlı mikro denetleyicilerin OTP versiyonları üretilmiştir. Fakat artık küçük miktarlardaki üretimler için (tek başına veya daha büyük bir yonganın parçası olarak kullanılan) OTP EPROM’lar yerine EEPROM’lar kullanılmaya başlanmıştır, daha büyük miktarlardaki üretimlerde hücre maliyeti çok önemli değildir ve göze batmaz.
Programlanmış bir EPROM üzerindeki veriyi on ile yirmi yıl arasında muhafaza edebilir ve bu süre zarfında üzerindeki veri sınırsız sayıda okunabilir. Güneş ışığına maruz kalıp üzerindeki bilginin kazayla silinmemesi için silme penceresi folyo bir etiket ile kapatılmalıdır. Eskiden kullanılan bilgisayar BIOS yongaları genellikle EPROM’du ve silme pencereleri genellikle BIOS’u çıkaran firmanın adının, BIOS revizyon numarasının ve kopyalanmaması için uyarının bulunduğu bir etiket ile kapatılmış olurdu.
EEPROM’lar ve flaş hafıza dönemlerinden önce piyasada bulunan bazı mikrodenetleyiciler, üzerlerindeki programlarını saklamak için genellikle EPROM’lar kullanırlardı. Bu durum tabii ki gelişme için pek fazla uygun değildi, bir kez programlanabilen bu cihazları kullanmak hata ayıklama işlemleri için son derece israflı idi ve üzerinde pencere olan versiyonları ise çok pahalıydı. Bu tür yongaların içerisindeki işlemciye ışık gelmesi de işlemcinin davranışlarını etkileyebilir, hatta bu olay penceresiz EPROM’lar üretmek amacıyla üzerinde pencere bulunan EPROM’lar ile geliştirme çalışmaları yapıldığı bir sırada meydana gelirse sonuç tam bir felaket olabilir. Örneğin işlemci üzeri kapalıyken kontrol ettiği cihaza veri hafızasından rastgele güç gönderecek şekilde düzenlenmiş olabilir fakat aynı işlemci ışığa maruz kalmışsa göndereceği sinyaller önceden tahmin edilemez.
EPROM mühendis Dov Frohman tarafından icat edilmiştir.
Rom çeşitleri 1- EPROM: Ultraviyole (güneş ışığı da olabilir) ışığı ile içindeki verilerin silinebildiği ve elekririk ile yazılabilen ROM çeşididir. 2- EEPROM: Elektrik ile silinebilir, yazılabilir rom çeşididir.(Günümüz bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan ROM' lardır.) 3- PROM: PROM’un özellikleri temelde ROM’la aynıdır. Bir kez programlanır ve bir daha programı değiştirilemez ya da silinemez. Ancak PROM’un üstünlüğü yonganın fabrikada yapılırken programlanmak zorunda olmayışıdır. Herkes satın alabileceği PROM programlayıcısı ile amaca göre PROM’a bilgi yazılabilir.
 
Mini DisplayPort - VGA Çevirici Adaptör
 
Mini DisplayPort bağlantı noktası olan her Mac'e bir adaptör kullanarak harici ekran veya projektör bağlayabilirsiniz. Harici ekranı ana çalışma alanınız olarak veya masaüstünüzü genişletmek için kullanabilir ya da sizi izleyenlerin görebilmesi için bir projektörle yansıtma modunda çalışabilirsiniz.
Elektrik Sistemleri | Her Hakkı Saklıdır. © Copyright 2013 - 2023
Hostajans İnternet ve Hosting Hizmetleri e-ticaret sistemi ile hazırlanmıştır.